Календар 2011-2012.doc  

 

 

 

 

,,ДЕЦАТА СА НАЙ-КРАСИВИТЕ

 ЦВЕТЯ НА ЗЕМЯТА!"

 

Максим Горки

/руски писател/

                                                                                                           

 

 ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЕТЕТО!

 

 Image

Всяко дете има право

на семейство и отговорност да се отнася

с уважение и обич към родителите си!

Image

   

 Image

Image

Всяко дете има

право

на сигурност

и удобство

в своя дом

и отговаря

за чистотата

и реда в него!

 

   

 Image

 

Всяко дете има

право

да бъде

обичано и

защитавано

и отговорност

да обича

другите и да

се грижи за тях!

Image

 

 

 Image

Всяко дете има

право

на добро

отношение

от възрастните

и отговорност

да ги

 уважава и

им помага! 

Image

   

 Image

Всяко дете има

право

да бъде

възприемано

сериозно

и отговорност

за

сериозно

отношение

към

задълженията си!

Image

   

 Image

Всяко дете има

право

да бъде добре

нахранено

и отговорността

да не

похабява и

разпилява

храната!

Image

   

 Image

Всяко дете има

право

на добро

образование

и отговорност

да се учи

и уважава

своите

учители!

Image

   

 Image

Всяко дете има

право

да получи

помощ,

когато е болно,

и носи

отговорност

за собствения

си живот

и здраве! 

Image

   
 

Image

Света ще разбера: 

  •  ако го опозная;
  •  ако науча своите права
  • и осмисля своите отговорности;
  •  ако имам готовност
  • и способност да действам
  • за доброто на другите!